Skip to main content

Нова версия с много нови функцииНаучете повече

Контакти

Предпечат. Автоматизация.
Сътрудничество. Уеб-към-печат.
Печат на етикети.

Печатайте ефективно с AccurioPro Flux. Гъвкавото решение за вашия печатен отдел.

Контакти

Заявете демо версия

Контакти

Изберете продукта, от който се нуждаете

Независимо дали искате да автоматизирате предпечатната си дейност, да редактирате задания за печат в екипа си или да създадете онлайн магазин за печат, ние разполагаме с подходящия продукт за Вас.

AccurioPro Flux EssentialAccurioPro Flux PremiumAccurioPro Flux Ultimate
 

Уеб заявка за печат

Flux Web

+

 

Автоматизация и сътрудничество

Flux Server

+

 

Автоматизация и сътрудничество

Flux Server

+

Предпечат

Flux Workstation
 
 

Предпечат

Flux Workstation
 
 

Предпечат

Flux Workstation
 

Вашата гъвкавост е важна за нас: Започнете с нашия базов продукт и преминете към другите, ако е необходимо.
Нашето решение расте с вашите нужди.

Контакти

Предпечат: AccurioPro Flux Essential

AccurioPro Flux Essential предлага всичко, от което се нуждаете за ефективни процеси на предпечат. Автоматизирането на повтарящи се задачи и централизираното управление на всички производствени машини ще умножи производителността на вашия печатен отдел.

Контакти

Гъвкавост спрямо автоматизация

Нашето софтуерно решение предлага и двете: Можете гъвкаво да налагате документи, да дефинирате формати, да избирате документи и др. Интелигентна функция за оптимизация е на ваша страна. В същото време можете да запазвате често използвани настройки като печатни продукти (например брошури, визитки) и по този начин да спестите много време по време на подготовката за печат.

Make-ready

Вашият файл за печат се нуждае от допълнително редактиране? Не е необходимо да превключвате на друг инструмент: Пренаредете страниците и листите. Добавете страници от външни PDF файлове. Поставете листове с раздели и ги маркирайте лесно. Изрязване, мащабиране или завъртане на съдържанието на страницата. Добавете толкова текстови полета, колкото е необходимо.

Горещи папки (Hot folders)

Споделете папка в мрежата си, която е свързана с печатен продукт. Резултата е, че всички документи, които потребителите ви поставят в папка, автоматично получават настройки за печат. Тоест те пристигат готови за печат!

Управление на задачи

Всички задачи за печат са видими в главния прозорец, за да се гарантира оптимален изглед. За специфични задачи можете да създавате "smart folders" съдържащи само задачите, които съвпадат с избрания от вас критерий. Като пример, създайте "smart folder", за да филтрирате задачи, които са предназначени за определено печатащо устройство или задачи, които съдържат предупреждения от проверката на файла.

Персонализирайте печатните данни (VDP)

Искате да създавате персонализирани печатни продукти като картички, билети, листовки или писма? Прикачете CSV файл със съответното променливо съдържание и го вмъкнете в печатния файл като текст, баркод или QR код използвайки заместители.

Основна проверка (Preflight check) преди пречат

Избягвайте проблеми при отпечатване в резултат на неправилни PDF файлове. По време на импортирането всички документи се проверяват автоматично за липсващи шрифтове, изображения с твърде ниска разделителна способност и прозрачност.

Управление на цвета

Ние предоставяме пълна поддръжка за контролерите на Konica Minolta. Спестете време, чрез регулиране на всички настройки за управление на цветовете в приложението, без нужда от превключване към контролера. Извиквайте съществуващи профили и ги настройвайте индивидуално. Вие също можете да зададете индивидуален цветови профил за всяка хартия в софтуерния каталог на хартиите.

Групиране на принтери

Оптимизирайте употребата на вашите производствени машини, като ги организирате в групи. Печатните задачи се разпределят равномерно по всички машини в групата, като се взима също в предвид скоростта им на печат. Възможно е и разделение на печата между цветни и черно-бели принтери, на база цветния статус различните страници.

Интегриране на устройства от други производители

Нашето софтуерно решение е оптимизирано за употреба на производствени машини от Konica Minolta. Допълнително можете да свържете устройства от други производители. Това позволява централно да управлявате всички печатни машини във вашата печатна зала.

Контакти

Преимущества

 • Спестете време, чрез автоматизация на повтарящи се задачи
 • Спестете време и пари, като използвате оптимално вашите производствени печатни машини, особено в пиковите часове
 • Избегнете погрешните отпечатъци, чрез автоматичното преглеждане на печатните файлове
 • Превключвайте между предварително дефинирани продукти и гъвкавата настройка на документите за печат според изискванията
 • Създавайте задачи с променливи данни за печат без необходимост от отделен VDP софтуер
 • Интегрирайте печатащи устройства от други производители и ги управлявайте през едно приложение

Контакти

Заявете демо версия

Контакти

Автоматизация и сътрудничество: AccurioPro Flux Premium

AccurioPro Flux Premium допълнителна версия към основния пакет включваща сървърна среда, която позволява да получавате задачи за печат от клиенти във вашата клиентска мрежа и да организирате задачите за печат във вашия екип. Също така създаването на подробни доклади ви помага да оптимизирате печатния ви отдел.

Контакти

Работете като екип

Всеки оператор в екипа ви има личен профил. Чрез асоциирането на заданието за печат на конкретен оператор, заданието е видимо за целия екип, който работи по него. Три оператора могат да работят едновременно на различни персонални компютри. Ако екипът ви е по-голям, можете да закупите допълнителни лицензи за Flux Multi Seat.

Добавете правила за задачите

Автоматично назначавайте задача на оператор с помощта на предефинирани правила. Те могат да бъдат създадени за продукти в случай, че използвате web-to-print модул в AccurioPro Flux Ultimate за потребителски групи.

Дефиниране на правата за всяка потребителска роля

Създайте вашата собствена потребителска роля и добавете съответни права, като например правото да редактирате конфигурацията или правото да управлявате потребители. Приложението предлага гъвкава работа.

Подаване на задания за печат чрез клиентски профил

Потребителите могат да изпращат файлове за печат директно от техните приложения чрез фирмената мрежа, като използват специален клиент; няма нужда от предварително преобразуване в PDF формат. Печатните файлове се налагат автоматично и пристигат за печат на бюрото ви.

Информирайте потребителите си за състоянието на заданията за печат

Поддържайте връзка с потребителите си лесно. Информирайте ги за състоянието на тяхното печатно задание, като им изпратите автоматично актуализации, чрез електронна поща веднага след като приключи работата. Предварително дефинираните работни стъпки са напълно конфигурируеми и следователно се адаптират към вашите индивидуални процеси.

Анализ на данни

Използвайте всички съхранени данни и създайте свои собствени графични доклади с помощта на включения помощник. Асистентът позволява да се създават и променят отчети лесно и гъвкаво. Изберете между различни типове графики.

Обработвайте задачите за печат на самото устройство чрез Flux Panel

Достъпвайте задачите за печат от самия панел на печатащо устройство. Можете да проверявате, преглеждате и редактирате всички задачи за печат, които са възложени на определено устройство. Започнете да печатате или препратете задачата към друго устройство. Имате абсолютна гъвкавост и можете да решавате дали предпочитате да управлявате задачи от компютър или от самия принтер.

Поддръжка на оригиналния поток на данни

Прехвърляйте оригиналните потоци от данни директно към приложението, използвайки гореща папка. Потоците от данни се записват трайно и могат да бъдат разпечатани няколко пъти ако е нужно. Поддържат се следните формати: PCL, PS и PDF.

Контакти

Предимиства

 • Споделяйте информация за всяка задача за печат в екипа ви
 • Организирайте задачите си ефективно
 • Получавайте готови за печат документи от потребителите ви
 • Подобрете и опростете комуникацията с потребителите ви
 • Получете по ясна картина за обема на печата
 • Гъвкава обработка на заданията за печат – в локалното приложение, в браузъра, на мобилното устройство или директно на принтера

Контакти

Заявете демо версия

Контакти

Web-to-print: AccurioPro Flux Ultimate

AccurioPro Flux включва допълнително лесен за използване онлайн интернет магазин за печат. Предложете удобни 24/7 онлайн поръчки на вашите потребители. Оптимизиран е за комерсиални принтери и предлага услугите им на бизнес клиенти (B2B) и собствени печатни отдели на обществени институции, университети и корпорации.

Контакти

Предварителни проверки и преглед

Вскички документи, които са изпратени за печат от потребителите ви автоматично се проверяват за липсващи шрифтове и изображения с прекалено ниска резолюция. Определете дали искате да потвърдите или откажете поръчки, които съдържат открити проблеми. След като потребителите качат техните файлове за печат, могат да ги проверят в предварителен преглед.

Ценообразуване и онлайн плащане

Имате пълна гъвкавост при ценообразуването. Използвайте ценови нива за количествени отстъпки и определете глобална и / или свързана с продукта ставка на ДДС. За вътрешно разпределение на разходите можете да определите поле за сметка. За външни клиенти можете да предложите онлайн плащане чрез доставчика на платежни услуги Ingenico.

Индивидуални оферти за група потребители

Персонализирайте офертите си за група потребители. За всяка потребителска група можете да предложите индивидуален избор на продукти, цени, опции за доставка и каталози. Изберете работен процес за поръчка и добавете работен поток за одобрение, ако е необходимо.

Лесна ИТ интеграция

Интегрирайте онлайн магазина лесно в установената ИТ среда. Свържете сървър на Active Directory с онлайн магазина чрез LDAP, за да използвате съществуващите потребителски списъци. Използвайте функцията за единично влизане (single sign-on), за да предложите удобно удостоверяване.

Настройте визуализацията и усещането

Накарайте клиентите ви да се чувстват у дома си. Настройте цветовете на потребителските теми и ги персонализирайте по свое желание. Добавете собствено лого и изберете ваше собствено име на магазина. Допълнително може да персонализирате страницата за вход и потребителското таблото за управление.

Персонализирано печатане

Предложете персонализирани печатни продукти на клиентите си, като например визитки. Можете да предоставите полета за редакция и да позволите качването на лога и изображения.

Онлайн проследяване на състоянието

Потребителите могат да проверят състоянието на заданието си за печат по всяко време в онлайн магазина. Освен това можете да ги уведомите за промени в състоянието, чрез автоматични актуализации на имейл.

Работен процес на одобрение

Настройте прост и ясен работен процес, който позволява вътрешно одобряване на поръчки, преди да ги изпратите за печат.

Контакти

Предимства

 • Удобни 24/7 поръчки за вашите потребители
 • Лесно пренареждане на вече завършени задания за печат от архива
 • Лесна поръчка на готови за печат продукти от каталога
 • Индивидуални оферти за всяка потребителска група
 • Лесна интеграция на съществуващи активни директории (Active Directories)
 • Удобна удостоверяване, чрез еднократна регистрация (Single sign-on)

Контакти

Заявете демо версия

Контакти

Управляван сървър: Перфектно съчетание

Използвайте AccurioPro Flux на напълно управляван сървър. Сървърът се настройва и поддържа дистанционно от Konica Minolta, за да можете да се съсредоточите върху бизнеса си с печат. Предлага се за Flux Premium и Flux Ultimate.

Контакти

Пакетът

Нашият пакет "всичко в едно" съдържа приложението AccurioPro Flux плюс задължителния хардуер, който ще бъде разположен във вашата печатница и ще се поддържа дистанционно от Konica Minolta.

Ние се грижим за всичко

С управляваните ИТ услуги на Konica Minolta имате предимството на винаги актуална инфраструктура, която се поддържа сигурно и ненатрапчиво във фонов режим. Атрактивният пакет "всичко включено" изпълнява всички ваши ИТ изисквания.

Сървърът

Сървърът, персонализиран център за работни места от Konica Minolta, оптимизира централизираното управление на вашата печатница. Ефективната хостинг платформа гарантира висока наличност за вашето ключово приложение и допринася за среда, отговаряща на изискванията на GDPR.

Съгласуван хардуер и софтуер

С увеличаването на скоростта на печатните устройства на Konica Minolta е важно входящите задания да се обработват бързо и да се предават на печатащия модул възможно най-бързо, за да се използва пълноценно високата му производителност. Всички компоненти са напълно съгласувани, за да се осигури бърза обработка.

Избягване на престой

Ненадеждните и неефективни ИТ системи водят до престой и разочарование. Ние се грижим това да не се случва и осигуряваме най-съвременни ИТ компоненти и стандарти за сигурност.

Отдалечена услуга

С дистанционното обслужване можете да прекарвате повече време в критични за бизнеса задачи с по-малко оперативни ИТ разходи. Работете спокойно благодарение на автоматичното архивиране и възстановяване на данни, както и на актуализациите на сигурността.

Контакти

Предимства

 • Надеждно планиране на бюджета чрез месечна фиксирана цена
 • Намаляване на разходите за оперативни ИТ
 • Мащабируеми услуги, които се адаптират към развитието на вашия бизнес
 • Повече време за критични за бизнеса задачи благодарение на по-малкото оперативни ИТ разходи
 • Актуален хардуер и приложения с минимално използване на вътрешни ресурси
 • Безгрижна работа: Автоматизирано архивиране и възстановяване на данни и редовни актуализации на сигурността
 • Специално бюро за помощ за всички въпроси, свързани с управлявания сървър

Контакти

Заявете демо версия

Контакти

Печат на етикети: Flux Label Impose

Разширете AccurioPro Flux с нашата опция за печат на етикети. Подгответе етикети за печат в няколко прости стъпки включващи монтаж и персонализация. Тази опция е оптимизирана за етикетните печатни машини на Konica Minolta.

Контакти

Подготовка на печата

Подгответе етикети за печат в лесен и достъпен потребителски редактор с няколко стъпки: Докато аранжирате отделни или множество файлове в желания тираж интелигентна функция за оптимизация е на вашето разположение. Задайте отделни отстояния и добавете регистър марки. Ако ви е необходимо можете лесно да промените размера или да обърнете огледално файловете.

Създайте шаблони за многократна употреба

Ако често отпечатвате етикети с идентичен формат или вариации на един и същ дизайн ще си спестите много време работейки с шаблони. Запазете приключените задачи за печат като сигнатура (включително регистър марките), която можете да запълните с нови дизайни.

Персонализирайте етикети (VDP)

Често срещано е изискването етикетите да се персонализират или да бъдат добавени отделни баркодове или QR кодове позволяващи уникална идентификация. Flux Label Impose ви позволява да интегрирате променливи данни от CSV файлове като текст, баркод или QR код в дизайна и да обособите всеки етикет.

Гъвкави регистър марки за довършителни процеси

За оптимален работен поток във вашия печатен отдел е от съществено значение задачите за печат да се подготвят така, че те да могат да бъдат лесно обработени след печат. Flux Label Impose ви позволява да добавяте регистър марки в различни форми, размери и цветове. Подравнете ги автоматично с отделни колони или ги разположете напълно независимо. Благодарение на това вие можете удобно да покриете изискванията на съответното довършително устройство.

Разпознаване и експортиране на контури за рязане

Когато импортирате файловете, включените специални цветове се разпознават автоматично. Задайте функции на специалните цветове и определете дали те се отнасят към довършването или са линии за рязане например. Вие можете да експортирате контурите за рязане (както и други слоеве) отделно като PDF файл с оглед на това да произведете инструмент за рязане базиран на тях.

Автоматична проверка на данните

Избегнете грешните отпечатъци вследствие на некоректни PDF файлове. Всички печатни документи могат да бъдат автоматично проверявани за липсващи шрифтове, изображения с ниска резолюция и прозрачности по време на импортирането им. За по-разширени опции за проверка и корекции вие можете да закупите също опцията Flux Preflight Pro.

Контакти

Предимства

 • Оптимизирайте използването на медията чрез ефективен монтаж
 • Спестете време чрез ползването на шаблони
 • Избегнете грешните отпечатъци чрез интегрирана проверка на данните
 • Създайте печатния файл и този за инструмента за рязане в една работна стъпка
 • Оптимизирайте печатните данни за допълнителна обработка

Контакти

Заявете демо версия

Контакти

Достъпно на 25 езика

Нуждаете ли се от още функции? Добавете още опции!

Добавете към избрания продукт допълнителни опции. Съществуват няколко опции към всеки продукт, който са на разположение.

AccurioPro Flux EssentialAccurioPro Flux PremiumAccurioPro Flux Ultimate

Flux Label Impose

Подготовка на етикети за печат включително монтаж и персонализация.

xxx

Flux Raster Editor

Редактирайте документи с мощен редактор на растерни графики. Тя позволява типични операции за редактиране на изображения (например despeckle, deskew, naglas) за единични и няколко страници.

xxx

Flux Multi Seat

Закупете лицензи Flux Multi Seat, за да работите с няколко оператора едновременно.
Flux Essential: включен е 1 потребител, макс. 2 допълнителни потребители
Flux Premium/Ultimate: включени са 3 потребители, макс. 12 допълнителни потребители

xxx

Flux Preflight Pro

Използвайте напълно интегрирания софтуер callas pdfToolbox за откриване на проблеми в PDF файловете и поправката им за избягване на грешки при печат. Не е необходимо външно приложение.

xxx

Flux Document Converter – Operator Option

Импортирайте MS Office файлови формати ръчно или чрез наблюдавани папки без предварително преобразуване.

x

Flux Document Converter – Customer Option

Приемайте MS Office файлови формати от вашите клиенти в уеб магазина.

x

Flux Accounting Connector

Свържете се със счетоводните решения като SafeQ, Pcounter или PaperCut.

xx

Flux PitStop Connector

Свържете външното приложение PitStop Server (Enfocus) за автоматична корекция на PDF файловете.

xx

Flux XML Connector

Интегрирайте външни приложения за печат като web-to-print решения.

xx

Управляван сървър

Използвайте AccurioPro Flux на напълно управляван сървър, който се поддържа дистанционно от Konica Minolta.

xx

Flux Multi Shop

Настройте няколко интернет магазина и персонализирате техния изглед. Предлагат се индивидуални продукти, цени и каталози.

x

Контакти

Сигурна инвестиция

Продължаваме да подобряваме нашия софтуер. Можете да се възползвате от бъдещите функции с нашия план за поддръжка Software Maintenance Plan (SMP), който е наличен за всеки продукт и опция поотделно.

Той включва безплатни актуализации, ъпгрейди и сервизни версии.

Вашите предимства: винаги последната актуална версия, надеждност и без неочаквани инвестиции

Безплатно надграждане


Всички клиенти с валиден план за поддръжка SMP, използващи предишна версия на софтуера, могат безплатно да преминат към новата версия!

Контакти

Заявете вашата демо версия

Textfelder
Оставете вашите контакти и локалния партньор на Konica Minolta ще се свърже с вас, за да ви предостави демо версия.

Демо версията съдържа пълната функционалност на продукта и е валидна 30 дни.

Контакти

Нашият софтуер в практическа употреба

Научете как нашите клиенти пестят време и пари с нашите софтуерни решения:

Контакти

лого Van Lodenstein College Фондация SORG, която управлява два колежи в 13 локации в Холандия, използва AccurioPro Flux в комбинация с умело разработена хардуерна конфигурация, за да повиши производителността на централния си печатен отдел. Още

Logo Ascham School Ascham School, часно училище в Edgecliff, Сидни, напълно оборудва вътрешния си печатен отдел с решения за печат от Konica Minolta, включително AccurioPro Flux за подаване на заявки за печат и автоматизация. Още