Skip to main content

Nowa wersja z wieloma nowymi funkcjamiDowiedz się więcej

Kontakt

Prepress. Automatyzacja.
Współpraca. Web‑to‑print. Druk etykiet.

Wydajne drukowanie za pomocą AccurioPro Flux. Elastyczne rozwiązanie dla Twojej drukarni.

Kontakt

Uzyskaj wersję demonstracyjną

Kontakt

Wybierz produkt, którego potrzebujesz

Nasz produkt pozwoli Ci zautomatyzować proces przygotowania do druku, edytować zadania drukowania w Twoim zespole, założyć sklep internetowy i wykonać wiele innych zadań.

AccurioPro Flux EssentialAccurioPro Flux PremiumAccurioPro Ultimate

Web‑to‑print

Flux Web

+

Automatyzacja i współpraca

Flux Server

+

Automatyzacja i współpraca

Flux Server

+

Prepress

Flux Workstation
 

Prepress

Flux Workstation
 

Prepress

Flux Workstation
 

Chcemy zwiększyć elastyczność Twojej pracy: Zakup nasz podstawowy produkt i w razie potrzeby zmień go na inny.
Nasze oprogramowanie dostosowuje się do Twoich potrzeb.

Kontakt

Prepress: AccurioPro Flux Essential

AccurioPro Flux Essential oferuje wszystko, czego potrzebujesz do wydajnego przygotowania do druku. Automatyzacja powtarzających się zadań i scentralizowane sterowanie wszystkimi maszynami produkcyjnymi wielokrotnie zwiększy wydajność Twojej drukarni.

Kontakt

Elastyczność a automatyzacja

Nasze oprogramowanie poprawia obie te kwestie: w trakcie przygotowania do druku można elastycznie nakładać dokumenty, określać formaty, wybierać arkusze itp. Masz dostęp do funkcji inteligentnej optymalizacji. Możesz także jednocześnie zapisywać często używane ustawienia jako produkty (np. broszury, wizytówki), a tym samym zaoszczędzić dużo czasu podczas przygotowywania wydruku.

Przygotowanie do druku

Twój plik do druku wymaga dodatkowej edycji? Nie musisz przełączać się na inne narzędzie: zmieniaj kolejność stron i arkuszy. Dodaj strony z zewnętrznych plików PDF. Wstawiaj arkusze zakładek i je oznaczaj. Możesz przycinać, skalować lub obracać zawartość strony. Dodaj tyle pól tekstowych, ile jest wymagane.

Foldery podręczne

Udostępnij folder w sieci, który jest połączony z produktem do drukowania. Wynik: wszystkie dokumenty, które użytkownicy tam umieszczają, są przesyłane z automatycznie zastosowanymi ustawieniami druku. Takie pliki są gotowe do druku.

Zarządzanie zadaniami

Wszystkie zadania drukowania są wyświetlone na głównym ekranie, aby zagwarantować idealny przegląd. Ale dla zadań specjalnych możesz stworzyć smart foldery, które zawierają tylko prace spełniające wybrane kryteria.. Na przykład, utwórz smart folder aby zobaczyć tylko te zadania, które są przypisane do określonego urządzenia drukującego albo prace zawierające ostrzeżenia preflight'u.

Druk danych zmiennych (VDP)

Czy chcesz tworzyć spersonalizowane produkty takie jak kartki pocztowe, bilety, ulotki czy korespondencję pocztową? Załącz plik CSV zawiarający odpowiednią zawartość, przypisz go do pracy jako tekst, kod kreskowy lub kod QR używając placeholder'ów.

Podstawowe sprawdzanie plików

Możesz uniknąć problemów z drukowaniem wynikających z nieprawidłowych plików PDF. Podczas importowania dokumentów są one automatycznie sprawdzane pod kątem brakujących czcionek, obrazów o zbyt niskiej rozdzielczości i przezroczystości.

Zarządzanie kolorami

W pełni obsługujemy kontrolery Konica Minolta. Możesz zaoszczędzić czas, dostosowując wszystkie ustawienia zarządzania kolorami w aplikacji bez konieczności przełączania się na kontroler. Uzyskaj dostęp do istniejących profili i dostosuj każdy z nich. Możesz również przypisać wybrany profil kolorystyczny do każdego z podłoży znajdujących się w katalogu papieru.

Klastry

Zoptymalizuj wykorzystanie maszyn produkcyjnych, organizując je w klastry drukarek. Zadania drukowania są równomiernie rozdzielane na wszystkie maszyny w jednym klastrze, uwzględniając nawet prędkość drukowania urządzeń. Można również rozdzielać zadani wg. koloru druku przy użyciu statusu koloru poszczególnych stron.

Integracja urządzeń innych firm

Nasze oprogramowanie jest zoptymalizowane pod kątem wydajności maszyn produkcyjnych Konica Minolta. Możesz również podłączyć urządzenia drukujące innych producentów. Pozwala to na centralne sterowanie wszystkimi maszynami w drukarni.

Kontakt

Korzyści

 • Oszczędzaj czas, automatyzując powtarzające się zadania
 • Oszczędzaj czas i pieniądze, optymalizując wykorzystanie maszyn do druku produkcyjnego, zwłaszcza podczas intensywnej pracy
 • Możesz uniknąć błędów wydruku, automatycznie sprawdzając pliki do druku
 • Możesz korzystać z predefiniowanych produktów lub elastycznie konfigurować dokumenty do druku w zależności od potrzeb
 • Twórz pliki do druku z danymi zmiennymi bez konieczności używania oddzielnych programów VDP
 • Zintegruj urządzenia drukujące innych producentów i zarządzaj nimi wszystkimi za pomocą jednej aplikacji

Kontakt

Uzyskaj wersję demonstracyjną

Kontakt

Automatyzacja i współpraca: AccurioPro Flux Premium

Oprócz modułów przygotowania do druku, Flux Premium zawiera wydajny serwer przepływu pracy, który pozwala użytkownikom zadania drukowania od klientów w ramach firmowej sieci oraz organizowanie zadań drukowania z zespołem operatora. Kompleksowe raporty pomogą Ci zoptymalizować Twoją drukarnię.

Kontakt

Pracując w zespole

Każdy operator w twoim zespole ma własne konto. Po przypisaniu zadań drukowania do operatora cały zespół ma wgląd w to, kto pracuje nad danym zadaniem. Trzech operatorów może pracować jednocześnie na różnych komputerach PC. Jeśli Twój zespół jest większy, możesz zakupić dodatkowe licencji Flux Multi Seat.

Dodaj reguły dotyczące zadań

Automatyczne przydzielanie zadań operatorowi przy pomocy wcześniej zdefiniowanych reguł. Reguły mogą być tworzone dla produktów lub - w przypadku korzystania z modułu web-to-print w AccurioPro Flux Ultimate – dla grup użytkowników.

Konfigurowalne uprawnienia użytkownika

Tworzenie własnych ról użytkowników, którym przypisuje się indywidualne uprawnienia. Na przykład, z uprawnieniami do edycji dokumentów do drukowania, usuwania zadań drukowania, zmiany konfiguracji lub zarządzania użytkownikami. Możesz dowolnie zarządzać uprawnieniami zgodnie z Twoimi wymaganiami.

Przesyłanie zadań drukowania przez klientów

Użytkownicy mogą wysyłać pliki do druku bezpośrednio z aplikacji źródłowej za pomocą intranetu, korzystając z dedykowanego klienta; nie muszą konwertować swojej pracy do formatu PDF. Pliki do drukowania są automatycznie nanoszone i są gotowe do drukowania.

Informacje dla użytkowników o statusie zadania

Możesz łatwo kontaktować się z użytkownikami. Poinformuj ich o statusie zadania drukowania, wysyłając im automatycznie aktualizacje pocztą elektroniczną po zakończeniu etapu zadania. Predefiniowane kroki dla zadań są w pełni konfigurowalne i tym samym dostosowywane do indywidualnych procesów.

Analiza danych

Wykorzystaj wszystkie zapisane dane i stwórz własne raporty graficzne za pomocą dołączonego asystenta. Asystent pozwala łatwo i sprawnie tworzyć oraz edytować raporty. Masz do wyboru różne typy wykresów.

Obsługa natywnych strumieni danych

Importuj natywne strumienie danych bezpośrednio w naszej aplikacji za pomocą folderu podręcznego. Strumienie danych są przechowywane na stałe i w razie potrzeby mogą być drukowane wiele razy. Obsługiwane są następujące formaty: PCL, PS i PDF.

Kontakt

Korzyści

 • Udostępniaj informacje o każdym zadaniu drukowania w swoim zespole
 • Skuteczna organizacja zadań
 • Odbieranie gotowych do druku dokumentów od użytkowników
 • Sprawna i prosta komunikacja z użytkownikami
 • Lepsze zobrazowanie wolumenu druku
 • Elastyczne przetwarzanie zadań drukowania – w aplikacji lokalnej, w przeglądarce, na urządzeniu przenośnym lub bezpośrednio na drukarce

Kontakt

Uzyskaj wersję demonstracyjną

Kontakt

Web-to-Print: AccurioPro Flux Ultimate

AccurioPro Flux dodatkowo zawiera łatwy w obsłudze sklep internetowy. Zaoferuj swoim użytkownikom możliwość wygodnego składania zamówień online przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Sklep jest zoptymalizowany pod kątem drukarni komercyjnych oferujących swoje usługi klientom biznesowym (B2B) oraz drukarni w instytucjach publicznych, uniwersytetach i korporacjach.

Kontakt

Podstawowe sprawdzanie plików i podgląd

Wszystkie dokumenty przesłane przez użytkowników są automatycznie sprawdzane pod kątem brakujących czcionek, obrazów o zbyt niskiej rozdzielczości i przezroczystości. Określ, czy chcesz przyjąć lub odrzucić zamówienia, które zawierają wykryte problemy. Po załadowaniu plików do druku, użytkownicy mogą sprawdzić je w podglądzie.

Wycena i płatność online

Masz pełną swobodę w ustalaniu cen. Możesz zastosować rabaty ilościowe i ustalić globalną i/lub związaną z produktem stawkę VAT. Aby dokonać wewnętrznej alokacji kosztów możesz zdefiniować odpowiednie pole konta. Dla klientów zewnętrznych możesz zaoferować płatność online za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Ingenico.

Indywidualne oferty dla grupy użytkowników

Indywidualne oferty dla grupy użytkowników. Dla każdej grupy użytkowników możesz zaoferować indywidualny wybór produktów, cen, rodzajów dostawy i katalogów. Wybierz przepływ zleceń i w razie potrzeby dodaj przepływ zatwierdzania.

Prosta integracja IT

Łatwa integracja sklepu internetowego z istniejącym środowiskiem IT. Podłącz serwer Active Directory ze sklepem internetowym za pomocą LDAP, aby wykorzystać istniejące bazy danych użytkowników. Użyj funkcji pojedynczego logowania, która ułatwia uwierzytelnianie.

Ustaw wygląd

Dostosuj wygląd do potrzeb klientów. Dostosuj kolory motywu użytkownika i personalizuj je. Dodaj swoje logo i wybierz nazwę dla sklepu. Ponadto można dostosować stronę logowania i panel użytkownika.

Drukowanie spersonalizowane

Zaoferuj swoim klientom spersonalizowane produkty drukarskie, takie jak wizytówki. Możesz dodać edytowalne pola tekstowe i miejsce na umieszczenie logo lub obrazów.

Śledzenie statusu online

Użytkownicy mogą sprawdzić status swojego zadania online w dowolnym momencie w sklepie internetowym. Możesz powiadomić ich o zmianach statusu za pomocą automatycznych wiadomości e-mail.

Zatwierdzanie przepływu pracy

Skonfiguruj prosty dokumentów, który umożliwia wewnętrzne zatwierdzanie zleceń przed wysłaniem ich do drukarni.

Kontakt

Korzyści

 • Wygodne zamawianie dla użytkowników 24/7
 • Proste ponowne zamawianie już zakończonych zadań drukowania z archiwum
 • Proste zamawianie gotowych do druku dokumentów z katalogu
 • Indywidualne oferty dla grup użytkowników
 • Łatwa integracja z Active Directory
 • Łatwe uwierzytelnianie poprzez pojedyncze logowanie (SSO)

Kontakt

Uzyskaj wersję demonstracyjną

Kontakt

Serwer zarządzany: Idealne dopasowanie

Korzystaj z AccurioPro Flux na w pełni zarządzanym serwerze. Serwer jest konfigurowany i zdalnie obsługiwany przez firmę Konica Minolta, dzięki czemu użytkownik może skupić się na swojej działalności w zakresie drukowania. Dostępne dla Flux Premium i Flux Ultimate.

Kontakt

Pakiet

Nasz pakiet "wszystko w jednym" zawiera aplikację AccurioPro Flux oraz niezbędny sprzęt, który będzie umieszczony w drukarni i zdalnie obsługiwany przez firmę Konica Minolta.

Troszczymy się o wszystko

Dzięki zarządzanym usługom informatycznym Konica Minolta zyskujesz przewagę w postaci zawsze aktualnej infrastruktury, która jest bezpiecznie i dyskretnie utrzymywana w tle. Atrakcyjny pakiet all-inclusive spełnia wszystkie wymagania w zakresie IT.

Serwer

Serwer, dostosowany do potrzeb klienta system Workplace Hub firmy Konica Minolta, optymalizuje scentralizowaną administrację drukarnią. Wydajna platforma hostingowa gwarantuje wysoką dostępność kluczowych aplikacji i przyczynia się do tworzenia środowiska zgodnego z wymogami GDPR.

Dostosowany sprzęt i oprogramowanie

Wraz z rosnącą szybkością urządzeń drukujących Konica Minolta ważne jest szybkie przetwarzanie przychodzących zadań i przekazywanie ich do mechanizmu drukującego tak szybko, jak to możliwe, aby w pełni wykorzystać jego wysoką wydajność. Wszystkie komponenty są w pełni zestrojone, aby zapewnić szybkie przetwarzanie.

Unikaj przestojów

Niezawodne i nieefektywne systemy informatyczne prowadzą do przestojów i frustracji. Dbamy o to, aby tak się nie działo i zapewniamy najnowocześniejsze komponenty IT oraz standardy bezpieczeństwa.

Usługi zdalne

Dzięki usłudze zdalnej można poświęcić więcej czasu na zadania o znaczeniu krytycznym dla firmy, a jednocześnie zmniejszyć koszty operacyjne działu IT. Dzięki zautomatyzowanemu tworzeniu i przywracaniu kopii zapasowych danych oraz aktualizacjom zabezpieczeń można pracować ze spokojem.

Kontakt

Korzyści

 • Niezawodne planowanie budżetu dzięki stałej cenie miesięcznej
 • Redukcja wydatków na informatykę operacyjną
 • Skalowalne usługi, które dostosowują się do rozwoju firmy
 • Więcej czasu na zadania o znaczeniu krytycznym dla firmy dzięki mniejszym kosztom operacyjnym IT
 • Najnowocześniejszy sprzęt i aplikacje przy minimalnym wykorzystaniu zasobów wewnętrznych
 • Bezproblemowa obsługa: Zautomatyzowane tworzenie i przywracanie kopii zapasowych danych oraz regularne aktualizacje zabezpieczeń
 • Dedykowany dział pomocy technicznej udzielający odpowiedzi na wszystkie pytania związane z zarządzanym serwerem

Kontakt

Uzyskaj wersję demonstracyjną

Kontakt

Druk etykiet: Flux Label Impose

Rozszerz możliwości AccurioPro Flux dzięki opcji druku etykiet. Przygotuj etykiety do druku w kilku prostych krokach, włączając w to impozycję i personalizację. Te opcja jest dopasowana dla urządzeń do druku etykiet Konica Minolta.

Kontakt

Przygotowanie do druku

Przygotuj etykiety do druku w przyjaznym dla użytkownika edytorze w zaledwie kilku krokach: W trakcie układania jednego lub wielu wzorów do wydruku możesz korzystać z funkcji inteligentnej optymalizacji. Dopasuj odstępy i dodaj znaczniki. Jeśli trzeba możesz łatwo zeskalować lub odwrócić wzory.

Trwórz szablony do wielokrotnego użytku

Jeśli często drukujesz etykiety o takim samym formacie lub drukujesz wiele wariantów tego samego projektu oszczędzisz czas pracując z szablonami. Zapisz skończoną pracę jako wzorzec (włączając w to znaczniki), który możesz wypełnić nowymi projektami.

Personalizuj etykiety (VDP)

Często wymagana jest personalizacja lub dodawanie kodów kreskowych czy kodów QR żeby umożliwić unikalną identyfikację etykiet. Flux Label Impose umożliwia Tobie dodanie zestawów danych zmiennych z pliku CSV jako tekst, kod kreskowy lub kod QR do projektu oraz personalizację każdej etykiety.

Elastyczne znaczniki dla finishingu

W celu optymalizacji workflow w Twojej drukarni, istotne jest przygotowanie plików w taki sposób aby jak najbardziej ułatwić proces finishingu. Flux Label Impose pozwala na dodawanie znaczników w różnych kształtach, rozmiarach i kolorach. Wyrównaj je automatycznie względem kolumn lub ułóż je całkowicie dowolnie. Dzięki temu możesz sprostać wymaganiom urządzenia finishingującego.

Rozpoznawaj i eksportuj linie wykrojnika

Podczas importowania plików zawarte w nich kolory specjalne są automatycznie wykrywane. Przypisuj funkcje do kolorów specjalnych i decyduj czy są one istotne dla finishingu czy są liniami wykrojnika. Możesz wyeksportować linie wykrojnika (tak samo jak inne warstwy) osobno jako plik PDF w celu wykorzystania ich do produkcji wykrojnika.

Automatyczna weryfikacja danych

Unikaj błędów w wydruku spowodowanych błędami plików PDF. Wszystkie prace są automatycznie sprawdzane pod kątem brakujących czcionek, obrazów niskiej rozdzielczości lub pod kątem przezroczystości. W celu zaawansowanej weryfikacji możesz dokupić wtyczkę Flux Preflight Pro.

Kontakt

Korzyści

 • Optymalizuj zużycia podłoży dzięki elastycznej impozycji
 • Oszczędzaj czas dzięki szablonom
 • Unikaj błędów w wydruku dzięki wbudowanej weryfikacji danych
 • Stwórz plik do druku i bazę dla urządzenia finishingującego w jednym prostym kroku
 • Optymalizuj wydruk do dalszej obróbki

Kontakt

Uzyskaj wersję demonstracyjną

Kontakt

Dostępny w 25 językach

Potrzebujesz więcej funkcji? Dodaj więcej opcji!

Ulepsz wybrany produkt o dodatkowe opcje. Dostępnych jest szereg opcji dla każdego produktu.

AccurioPro Flux EssentialAccurioPro Flux PremiumAccurioPro Flux Ultimate

Flux Label Impose

Przygotuj etykiety do drukowania włączając w to impozycję i personalizację.

xxx

Flux Raster Editor (Edytor grafiki rastrowej)

Możesz edytować dokumenty za pomocą zaawansowanego edytora grafiki rastrowej. Umożliwia on wykonanie typowych operacji edycji obrazu (np. usuwanie plam, usuwanie przesunięć, uwypklanie) na jednej lub wielu stronach.

xxx

Flux Multi Seat

Kup licencje Flux Multi Seat, aby móc pracować z wieloma operatorami jednocześnie.
Flux Essential: 1 użytkownik w zestawie, maks. 2 dodatkowych użytkowników
Flux Premium/Ultimate: 3 użytkowników w zestawie, maks. 12 dodatkowych użytkowników

xxx

Flux Preflight Pro

Użyj pdfToolbox od callas, aby wykryć i naprawić problemy z PDF i uniknąć błędów podczas produkcji. Nie wymaga zewnętrznej aplikacji.

xxx

Flux Document Converter – Operator Option

Importuj natywne formaty plików Office ręcznie lub poprzez gorące foldery bez wcześniejszej konwersji.

x

Flux Document Converter – Customer Option

Zaakceptuj natywny format plików Office od swoich klientów w sklepie internetowym.

x

Flux Accounting Connector

Skonfiguruj razem z rozwiązaniami dla księgowości, np. SafeQ, Pcounter lub PaperCut.

xx

Flux PitStop Connector

Podłączyć zewnętrzną aplikację do sprawdzania poprawności plików do druku PitStop Server (Enfocus).

xx

Flux XML Connector

Zintegruj aplikacje innych firm, takie jak zewnętrzne rozwiązania web-to-print.I

xx

Serwer zarządzany

AccurioPro Flux można używać na w pełni zarządzanym serwerze, który jest zdalnie obsługiwany przez firmę Konica Minolta.

xx

Flux Multi Shop

Załóż wiele sklepów i dostosuj ich witryny. Zaoferuj indywidualne produkty, ceny i katalogi.

x

Kontakt

Bezpieczna inwestycja

Nieustannie udoskonalamy nasze oprogramowanie. Uzyskasz dostęp do przyszłych funkcji dzięki programowi Software Maintenance Plan (SMP), który jest dostępny dla każdego produktu i opcji oddzielnie.

Obejmuje on bezpłatne aktualizacje, ulepszenia i tzw. wersje serwisowe (service release).

Twoje korzyści: Najnowsze oprogramowanie, możliwość długotrwałego planowania, brak niespodziewanych kosztów

Bezpłatna aktualizacja


Wszyscy klienci programu Software Maintenance Plan korzystający z poprzedniej wersji oprogramowania mogą bezpłatnie zaktualizować je do nowej wersji.

Kontakt

Zamów wersję demonstracyjną

Textfelder
Zostaw swoje dane kontaktowe, a lokalny przedstawiciel Konica Minolta skontaktuje się z Tobą w celu dostarczenia wersji demonstracyjnej.

Wersja demonstracyjna zawiera wszystkie funkcje i jest ważna przez 30 dni.

Kontakt

Przykłady wykorzystania naszego oprogramowania

Dowiedz się, jak nasi klienci oszczędzają czas i pieniądze dzięki naszemu oprogramowaniu:

Kontakt

Logo Van Lodenstein College Fundacja SORG, zarządzająca dwiema szkołami wyższymi w 13 lokalizacjach w Holandii, wykorzystuje AccurioPro Flux w połączeniu z inteligentnie zaprojektowaną konfiguracją sprzętową, aby zwiększyć wydajność centralnego działu reprograficznego. Więcej

Logo Ascham School Ascham School, niezależna szkoła w Edgecliff w Sydney, w pełni wyposażyła własną drukarnię w rozwiązania drukujące Konica Minolta, w tym AccurioPro Flux do składania ofert pracy i automatyzacji. Więcej