Skip to main content

Nová verze s mnoha novými funkcemiPodrobnosti

Kontakt

Prepress. Automatizace.
Spolupráce. Web‑to‑print.
Tisk štítků a etiket.

Tiskněte efektivně s AccurioPro Flux. Flexibilní řešení pro vaši tiskárnu.

Kontakt

Získejte demo

Kontakt

Vyberte si produkt, který potřebujete

Ať už chcete automatizovat předtiskovou přípravu, úpravu tiskových úloh v rámci Vašeho týmu nebo spravovat online tiskový obchod, máme pro vás ten správný produkt.

AccurioPro Flux EssentialAccurioPro Flux PremiumAccurioPro Flux Ultimate

Web‑to‑print

Flux Web

+

Automatizace a spolupráce

Flux Server

+

Automatizace a spolupráce

Flux Server

+

Prepress

Flux Workstation
 

Prepress

Flux Workstation
 

Prepress

Flux Workstation
 

Vaše flexibilita je pro nás důležitá: Začněte se základním produktem a v případě potřeby přejděte na vyšší.
Náš software může růst spolu s potřebami Vašeho provozu.

Kontakt

Prepress: AccurioPro Flux Essential

AccurioPro Flux Essential nabízí vše co potřebujete pro efektivní předtiskový proces. Automatizace opakujících se úloh a centrální řízení tiskových strojů znásobí Vaši produktivitu.

Kontakt

Flexibilita versus automatizace

Naše řešení nabízí oboje: můžete flexibilně vyřadit dokument, nastavit formát, vybrat papír a mnohem více během tiskové přípravy. Bude vám pomáhat inteligentní funkce optimalizace výtěžnosti archu. Zároveň můžete uložit často používané nastavení jako produkt (např. brožura, vizitky) a díky tomu ušetřit spoustu času na přípravě.

Připraveno ke zpracování

Potřebují vaše tiskové soubory ještě nějaké dodatečné úpravy? Nepotřebujete žádné další nástroje. Upravte pořadí stránek, přidejte stránky z externího PDF souboru. Vložte tabulky a popište je. Oříznout, změnit velikost nebo otočit obsah stránky. Přidat neomezené množství textových polí.

Hot folders

Využijte sdílení přednastavených tiskových produktů jako složky ve vaší síti. Na všechny dokumenty, které jednotliví uživatelé uloží do takové složky, budou automaticky aplikována definovaná tisková nastavení a budou tak připravené k tisku.

Správa tiskových úloh

Řazení všech tiskových úloh v hlavním okně zaručuje perfektní přehled. Pro speciální úlohy ale můžete využít inteligentní složky, pomocí nichž zobrazíte pouze úlohy, které odpovídají vašim vybraným kritériím. Využijte například inteligentní složku, která zobrazí pouze úlohy přiřazené určitému tiskovému zařízení nebo úlohy, které obsahují varování před výstupem.

Přizpůsobte si tisková data (VDP)

Vytváříte personalizované tiskové produkty, jako jsou pohlednice, lístky, letáky nebo poštovní zásilky? Nahrajte soubor CSV s příslušným obsahem a vložte tato data do tiskové úlohy jako text, čárový kód nebo QR kód pomocí zvolených symbolů.

Základní kontrola před tiskem

Zbavte se problémů s tiskem vzniklých v důsledku nekorektních PDF souborů. V průběhu importu souborů můžete automaticky provést jejich kontrolu s ohledem na chybějící fonty, obrázky s nízkým rozlišením a nesloučené průhlednosti.

Barevná správa

Nabízíme plnou podporu pro nejnovější tiskové řadiče Konica Minolta. Šetřete čas díky možnosti nastavení barevné správy přímo uvnitř aplikace bez nutnosti přepínat do ovladače řadiče. Načtení stávajících profilů a možnost je následně upravit. Ke každému papíru v katalogu papírů softwaru můžete také přiřadit individuální barevný profil.

Tiskové klastry

Optimalizujte využití Vašich výrobních zařízení podle jejich uspořádání v klastrech. Tiskové úlohy jsou rovnoměrně rozděleny do všech zařízení v rámci jednoho klastru. Rozdělení mezi barevné a černobílé zařízení, je též možné.

Integraci zařízení 3. stran

Naše softwarové řešení je optimalizováno pro výstup na zařízeních Konica Minolta. Kromě toho můžete také připojit tisková zařízení od jiných výrobců. To umožňuje centrálně řídit všechny stroje v tiskovém provozu.

Kontakt

Přínosy

 • Šetřete čas automatizací opakovaných zadání
 • Šetřete čas a peníze optimalizací využití tiskových strojů a to zejména ve špičkách výroby
 • Snižte zmetkovitost díky automatické kontrole tiskových souborů
 • Přepínejte mezi předdefinovanými produkty a flexibilním nastavení podle aktuální potřeby
 • Vytvářejte tiskové úlohy s proměnnými daty bez potřeby samostatného softwaru VDP
 • Připojte tisková zařízení jiných výrobců a ovládejte je všechna z jedné aplikace

Kontakt

Získejte demo

Kontakt

Automatizace a spolupráce: AccurioPro Flux Premium

AccurioPro Flux Premium obsahuje navíc prepress modul a silný server, který Vám umožní Vám přijímat tiskové úlohy od klientů uvnitř Vaší podnikové sítě a přidělovat je operátorům ve Vašem týmu. Souhrnné reporty vám pomohou optimalizovat Vaše. tiskové provozy.

Kontakt

Pracujte jako jeden tým

Každý operátor ve vašem týmu má osobní účet. Přiřazením úloh jednotlivým operátorům uvidí celý tým kdo pracuje na který úloze. Tři operátoři mohou pracovat současně na různých počítačích. Je-li váš tým větší, můžete si zakoupit další licence Flux Multi Seat.

Přidejte pravidla pro tiskové úlohy

Automaticky přidělte úlohy operátorům pomocí předdefinovaných pravidel. Pravidla mohou být vytvořena pro produkty nebo pokud využíváte web-to-print modul AccurioPro Flux Ultimate – pro skupinu uživatelů.

Nastavitelná uživatelská práva

Lze nastavovat uživatelské role s určitými právy. Například práva na editování dokumentů, mazání zakázek, měnit konfiguraci nebo správu uživatelů. Nastavte práva zcela volně vzhledem k vašim potřebám.

Tisk pomocí klienta

Uživatel může poslat soubor do tisku pomocí klienta přímo z aplikace bez nutnosti převodu do PDF. Tiskové úlohy jsou automaticky vyřazeny a zobrazí se přímo na vaší Workstation.

Informujte uživatele o stavu jejich tiskové úlohy

Zůstaňte s uživateli ve spojení a informujte je jednoduše o stavu jejich úloh pomocí automatického emailu při ukončení každého výrobního kroku. Předdefinované kroky jsou plně konfigurovatelné a tedy připravené pro vaše individuální potřeby.

Analýza dat

Využijte všechna uložená data a vytvořte vlastní grafické reporty s využitím zabudovaného asistenta. Asistent Vám umožní snadno a pružně vytvářet a upravovat reporty. Vyberte si mezi rozdílnými typy grafů.

Zpracujte tiskové zakázky přímo na stroji pomocí aplikaci Flux Panel

Upravujte jednotlivé zakázky přímo na ovládacím panelu stroje. Můžete kontrolovat náhled a upravit celé zakázky, které jsou nahrány na konkrétní stroj. Zakázku lze vytisknout nebo poslat na jiné zařízení. Máte úplnou svobodu zda zvolíte práci na PC nebo na stroji.

Podpora nativních datových formátů

Import nativních datový formátů přímo v naší aplikaci pomocí hotfolder. Datové formáty jsou trvale uloženy a mohou být v případě potřeby opakovaně tisknuty. Podporovány jsou formáty: PCL, PS a PDF.

Kontakt

Přínosy

 • Sdílejte informace o všech tiskových úlohách s celým Vaším týmem
 • Efektivně přiřazujte tiskové úlohy
 • Dostávejte od uživatelů dokumenty již připravené k tisku
 • Zlepšete a zjednodušte komunikaci s uživateli
 • Získejte lepší přehled o Vašich tiskových objemech
 • Flexibilní zpracování tiskových úloh – v lokální aplikaci, ve webovém prohlížeči, na mobilním zařízení nebo přímo na tiskovém stroji

Kontakt

Získejte demo

Kontakt

Web-to-print: AccurioPro Flux Ultimate

AccuiroPro Flux navíc obsahuje jednoduše použitelný online tiskový obchod. Nabízí Vašim uživatelům možnost pohodlných online objednávek v režimu 24/7. Je optimalizován pro komerční tiskárny nabízející služby klientům v segmentu B2B a reprografickým oddělením ve veřejných institucích, univerzitách a korporacích.

Kontakt

Předtisková kontrola a preview

Všechny dokumenty nahrané Vašimi uživateli jsou automaticky kontrolovány pro chybějící fonty, obrázky s nízkým rozlišením a nesloučené průhlednosti. Vy sami definujete, jestli chcete přijmout nebo odmítnout objednávky, které obsahují detekované problémy. Po nahrání tiskových souborů mohou uživatelé zkontrolovat jejich preview.

Kalkulace & online platba

Máte naprostou volnost v tvorbě ceníků. Můžete vytvářet cenové úrovně pro množstevní slevy a nastavovat úrovně DPH v závislosti na výsledném produktu. Pro interní alokaci nákladů můžete definovat nákladová střediska. Pro platby online můžete využít služby poskytovatele Ingenico.

Individuální nabídky pro skupiny uživatelů

Přizpůsobte Vaše nabídky skupinám uživatelů. Každé skupině uživatelů můžete nabídnout individuální výběr produktů, cen a dodacích podmínek. Navolte schvalovací workflow, pokud je to požadováno.

Snadná integrace IT

Integrujte Váš online shop jednoduše do Vašeho fungujícího IT prostředí. Využijte existující databáze uživatelů propojením Active Directory serveru pomocí LDAP s Vaším online shopem.

Nastavte vzhled a dojem

Nechte své zákazníky, aby se ve Vašem online shopu cítili jako doma. Můžete si zvolit barvy motivů a dále je přizpůsobit, pokud si to budete přát. Přidejte své logo a zvolte si vlastní název pro obchod. Navíc můžete přizpůsobit přihlašovací stránku a ovládací panel.

Personalizované tisky

Nabídněte svým zákazníkům personalizované tiskové produkty, jako například vizitky. Můžete vytvořit editovatelná tisková pole a rámečky pro nahrání log nebo obrázků.

Online sledování zakázky

Uživatel může zjistit status zakázky kdykoli online. Navíc operátor může posílat notifikace emailem.

Schvalovací proces

Nastavení jednoduchého workflow pro schvalování objednávek ještě před tím než se pošlou na stroj.

Kontakt

Přínosy

 • Pohodlné objednávání pro Vaše uživatele 24 hodin, 7 dní v týdnu
 • Einfache Nachbestellung von Druckaufträgen
 • Jednoduché objednávání dokumentů připravených k tisku z katalogu
 • Individuální nabídky pro skupiny uživatelů
 • Jednoduchá integrace existujících Active Directories
 • Jednoduchá autentizace pomocí SSO

Kontakt

Získejte demo

Kontakt

Spravovaný server: Dokonalá shoda

Použijte AccurioPro Flux na plně spravovaném serveru. Server je nastaven a vzdáleně spravován společností Konica Minolta, takže se můžete plně soustředit svoji práci. K dispozici pro Flux Premium a Flux Ultimate.

Kontakt

Balíček

Náš hlavní set obsahuje aplikaci AccurioPro Flux plus povinný hardware, který bude umístěn ve vaší firmě a bude vzdáleně spravován společností Konica Minolta.

Postaráme se Vám o všechno

S řízenými IT službami Konica Minolta máte výhodu vždy aktuální infrastruktury, která je bezpečně a nenápadně udržována na pozadí. Atraktivní hlavní balíček splní všechny vaše IT požadavky.

Server

Server, přizpůsobený Workplace Hub od Konica Minolta, optimalizuje centralizovanou správu vaší tiskové místnosti. Efektivní hostingová platforma zaručuje vysokou dostupnost vaší klíčové aplikace která je v souladu s GDPR.

Sladěný hardware a software

Se zvyšující se rychlostí tiskových zařízení Konica Minolta je důležité zpracovávat příchozí úlohy rychle a předat je tiskovému stroji co nejrychleji, abyste mohli plně využít jeho vysokého výkonu. Všechny komponenty jsou plně sladěny tak aby bylo zajištěno rychlé zpracování.

Vyhněte se prostojům

Nespolehlivé a neefektivní IT systémy často vedou k prostojům a frustraci. Zajišťujeme, aby se to nestávalo, a poskytujeme nejmodernější IT komponenty a bezpečnostní standardy.

Vzdálená služba

Díky vzdálené správě můžete strávit více času kritickými obchodními úkoly s menší provozní režií IT. Pracujte v klidu díky automatickému zálohování a obnově dat a také bezpečnostním aktualizacím.

Kontakt

Přínosy

 • Spolehlivé plánování rozpočtu prostřednictvím měsíční pevné ceny
 • Snížení nákladů na provozní IT
 • Škálovatelné služby, které se přizpůsobí rozvoji vašeho podnikání
 • Více času na kritické obchodní úkony díky nižší provozní IT režii
 • Aktuální hardware a aplikace s minimální spotřebou vnitřních zdrojů
 • Bezstarostný provoz: Automatické zálohování a obnova dat plus pravidelné aktualizace zabezpečení
 • Vyhrazená podpora pro všechny otázky týkající se spravovaného serveru

Kontakt

Získejte demo

Kontakt

Tisk etiket: Flux Label Impose

Rozšiřte funkčnost AccurioPro Flux o možnost tisku štítků. Připravte etikety a štítky pro tisk v několika jednoduchých krocích, včetně vkládání a personalizace. Tato možnost je optimalizována pro tiskové stroje společnosti Konica Minolta.

Kontakt

Příprava tisku

Připravte štítky k tisku v uživatelsky přívětivém editoru v několika krocích: Při uspořádání jednotlivých nebo více etiket v požadovaném tiskovém nákladu máte k dispozici inteligentní optimalizační funkci. Definujte jednotlivé rozestupy a registrační značky. V případě potřeby můžete etiketám snadno změnit jejich měřitko nebo je zrcadlit.

Vytváření šablon pro opakované použití

Pokud často tisknete etikety a štítky stejného formátu nebo více variant stejného designu, ušetříte spoustu času se šablonami. Uložte hotové tiskové úlohy jako podpis (včetně registračních značek), který můžete vyplnit novými návrhy.

Personalizové štítky (VDP)

Časté jsou požadavky na přizpůsobení štítků nebo vkládání jednotlivých čárových nebo QR kódů, které umožní jedinečnou identifikaci. Flux Label Impose Vám umožňuje vložit data ze CSV souborů buď jako text, čárový nebo QR kód a individualizovat tak každý štítek.

Flexibilní registrační značky pro postpress

Pro optimální pracovní proces ve vaší tiskárně je nezbytné nastavit tiskové úlohy tak, aby je bylo možné po tisku snadno zpracovat. Flux Label Impose Vám umožňuje přidat registrační značky různých tvarů, velikostí a barev. Zarovnejte je automaticky s jednotlivými sloupci, nebo je umístěte zcela jednotlivě. Můžete tak pohodlně splnit požadavky příslušného dokončovacího zařízení.

Detekujte a exportujte linie matric

Při importu tiskových ůloh jsou automaticky detekovány zahrnuté přímé barvy. Přiřaďte funkce přímým barvám a definujte, zda jsou relevantní pro dokončování nebo zda se jedná například o čáru matrice. Zápustky (stejně jako další vrstvy) můžete exportovat samostatně jako soubor PDF, abyste na jejich základě mohli vytvořit řezací nástroj.

Automatická kontrola dat

Vyhněte se tiskovým chybám kvůli nesprávným souborům PDF. Během importu lze u všech tiskových dokumentů automaticky zkontrolovat chybějící písma, obrázky s nízkým rozlišením a transparencies. Pro rozsáhlejší možnosti kontroly a opravy můžete také zakoupit možnost Flux Preflight Pro.

Kontakt

Výhody

 • Optimalizujte využití médií efektivním ukládáním vzorů
 • Šetřete čas pomocí šablon
 • Vyhněte se chybným tiskům díky integrované kontrole dat
 • Vytvořte tiskový soubor a data pro vysekávací nástroj v jediném pracovním kroku
 • Optimalizujte tisková data pro další zpracování

Kontakt

Získejte demo

Kontakt

Dostupné v 25 jazycích

Potřebujete více funkcí? Přidejte další volby!

Rozšiřte Váš produkt o další možnosti. Pro každý produkt je dostupných několik možností.

AccurioPro Flux EssentialAccurioPro Flux PremiumAccurioPro Flux Ultimate

Flux Label Impose

Připravte štítky pro tisk vč. vyřezaní a personalizace.

xxx

Flux Raster Editor

Editujte dokumenty pomocí výkonného editoru rastrové grafiky. Umožňuje typické úpravy pro jednotlivé stránky i pro celý dokument (např. zkosení, otočení, zvýraznění).

xxx

Flux Multi Seat

Zakoupením licencí Flux Multi Seat můžete pracovat s více operátory současně.
Flux Essential: 1 uživatel v ceně, max. 2 další uživatelé
Flux Premium/Ultimate: 3 uživatelé v ceně, max. 12 dalších uživatelů

xxx

Flux Preflight Pro

Použijte plně integrovaný callas pdfToolbox k detekci a opravě problémů předtiskových PDF a zabraňte tak výrobním chybám. Žádná externí aplikace již není zapotřebí.

xxx

Flux Document Converter – Operator Option

Importujte nativní formáty souborů Office ručně nebo prostřednictvím Hot Folder bez nutnosti přededchozí konzverze.

x

Flux Document Converter – Customer Option

Přijměte nativní formáty souborů Office od svých zákazníků ve webovém obchodě.

x

Flux Accounting Connector

Připojte řešení pro účtování tisků – SafeQ, Pcounter nebo PaperCut.

xx

Flux PitStop Connector

Připojte existující externí aplikaci PitStop Server (Enfocus) pro kontrolu předtiskových PDF.

xx

Flux XML Connector

Integrace s aplikacemi třetích stran, jako jsou externí webová řešení pro tiskové úlohy.

xx

Spravovaný server

Použijte AccurioPro Flux na plně spravovaném serveru od Konica Minolta.

xx

Flux Multi Shop

Nastavte více obchodů a přizpůsobte jejich vzhled potřebám zákazníků a nabídněte různé produkty, ceny a katalogy.

x

Kontakt

Bezpečná investice

Stále pokračujeme ve zlepšování našeho software. Prostřednictvím Software Maintenance plánu (SMP) dostupného pro každý produkt, můžete profitovat z budoucích funkcionalit.

Zahrnuje bezplatné updaty, upgrady a servisní verze.

Přínos pro Vás: vždy aktuální verze software, spolehlivé plánování, žádné nenadálé investice

Bezplatný upgrade


Všichni zákazníci s platným Software Maintenance plánem, kteří využívají předchozí verzi, mohou bezplatně upgradovat na novou verzi!

Kontakt

Vyzkoušejte ho! Požádejte o Vaši demo verzi.

Textfelder
Zanechte své údaje a zástupce Konica Minolta Vás bude kontaktovat ohledně Vaší demo verze.

Demoverze obsahuje plně funkční verzi po dobu 30 dnů.

Kontakt

Náš software v praxi

Zjistěte, jak naši zákazníci šetří čas a peníze s naším softwarovým řešením:

Kontakt

Logo Van Lodenstein College Nadace SORG, která spravuje dvě vysoké školy s 13 lokacemi v Holandsku, využívá AccurioFlux v kombinaci s chytrým mixem zařízení v jejich CRD. více

Logo Ascham School Ascham School, nezávislá škola v Edgecliffu v Sydney, plně vybavila svoje vlastní reprografické oddělení tiskovými řešeními od společnosti Konica Minolta, včetně AccurioPro Flux pro zadávání tiskových úloh a jejich automatizaci. více