Nowa wersja główna z wieloma nowymi funkcjamiDowiedz się więcej

Prepress. Automatyzacja.
Współpraca. Web‑to‑print.

Wydajne drukowanie za pomocą AccurioPro Flux. Elastyczne rozwiązanie dla Twojej drukarni.

Uzyskaj wersję demonstracyjną

Wybierz produkt, którego potrzebujesz

Nasz produkt pozwoli Ci zautomatyzować proces przygotowania do druku, edytować zadania drukowania w Twoim zespole, założyć sklep internetowy i wykonać wiele innych zadań.

AccurioPro Flux EssentialAccurioPro Flux PremiumAccurioPro Ultimate

Web‑to‑print

Flux Web

+

Automatyzacja i współpraca

Flux Server

+

Automatyzacja i współpraca

Flux Server

+

Prepress

Flux Workstation
 

Prepress

Flux Workstation
 

Prepress

Flux Workstation
 

Chcemy zwiększyć elastyczność Twojej pracy: Zakup nasz podstawowy produkt i w razie potrzeby zmień go na inny.
Nasze oprogramowanie dostosowuje się do Twoich potrzeb.

Prepress: AccurioPro Flux Essential

AccurioPro Flux Essential oferuje wszystko, czego potrzebujesz do wydajnego przygotowania do druku. Automatyzacja powtarzających się zadań i scentralizowane sterowanie wszystkimi maszynami produkcyjnymi wielokrotnie zwiększy wydajność Twojej drukarni.

Elastyczność a automatyzacja

Nasze oprogramowanie poprawia obie te kwestie: w trakcie przygotowania do druku można elastycznie nakładać dokumenty, określać formaty, wybierać arkusze itp. Masz dostęp do funkcji inteligentnej optymalizacji. Możesz także jednocześnie zapisywać często używane ustawienia jako produkty (np. broszury, wizytówki), a tym samym zaoszczędzić dużo czasu podczas przygotowywania wydruku.

Przygotowanie do druku

Twój plik do druku wymaga dodatkowej edycji? Nie musisz przełączać się na inne narzędzie: zmieniaj kolejność stron i arkuszy. Dodaj strony z zewnętrznych plików PDF. Wstawiaj arkusze zakładek i je oznaczaj. Możesz przycinać, skalować lub obracać zawartość strony. Dodaj tyle pól tekstowych, ile jest wymagane.

Foldery podręczne

Udostępnij folder w sieci, który jest połączony z produktem do drukowania. Wynik: wszystkie dokumenty, które użytkownicy tam umieszczają, są przesyłane z automatycznie zastosowanymi ustawieniami druku. Takie pliki są gotowe do druku.

Zarządzanie zadaniami

Wszystkie zadania drukowania są wyświetlone na głównym ekranie, aby zagwarantować idealny przegląd. Ale dla zadań specjalnych możesz stworzyć własne filtry, które pokazują tylko wybraną część listy zadań. Na przykład, utwórz filtr, aby zobaczyć tylko te zadania, które są przypisane do określonego urządzenia drukującego.

Podstawowe sprawdzanie plików

Możesz uniknąć problemów z drukowaniem wynikających z nieprawidłowych plików PDF. Podczas importowania dokumentów są one automatycznie sprawdzane pod kątem brakujących czcionek, obrazów o zbyt niskiej rozdzielczości i przezroczystości.

Katalog arkuszy

Czy poświęciłeś dużo czasu na skonfigurowanie odpowiedniego katalogu arkuszy w swojej maszynie drukarskiej? Dobra wiadomość: możesz zaimportować cały katalog i wykorzystać go w naszym oprogramowaniu.

Zarządzanie kolorami

W pełni obsługujemy kontrolery Konica Minolta. Możesz zaoszczędzić czas, dostosowując wszystkie ustawienia zarządzania kolorami w aplikacji bez konieczności przełączania się na kontroler. Zapisz ustawienia, aby móc je ponownie wykorzystać.

Klastry

Zoptymalizuj wykorzystanie maszyn produkcyjnych, organizując je w klastry drukarek. Zadania drukowania są równomiernie rozdzielane na wszystkie maszyny w jednym klastrze, uwzględniając nawet prędkość drukowania urządzeń. Można również rozdzielać zadani wg. koloru druku przy użyciu statusu koloru poszczególnych stron.

Integracja urządzeń innych firm

Nasze oprogramowanie jest zoptymalizowane pod kątem wydajności maszyn produkcyjnych Konica Minolta. Możesz również podłączyć urządzenia drukujące innych producentów. Pozwala to na centralne sterowanie wszystkimi maszynami w drukarni.

Korzyści

 • Oszczędzaj czas, automatyzując powtarzające się zadania
 • Oszczędzaj czas i pieniądze, optymalizując wykorzystanie maszyn do druku produkcyjnego, zwłaszcza podczas intensywnej pracy
 • Możesz uniknąć błędów wydruku, automatycznie sprawdzając pliki do druku
 • Możesz korzystać z predefiniowanych produktów lub elastycznie konfigurować dokumenty do druku w zależności od potrzeb
 • Możesz zaoszczędzić czas i zapobiec błędom, zapisując ustawienia zarządzania kolorami, aby móc je ponownie wykorzystać
 • Zintegruj urządzenia drukujące innych producentów i zarządzaj nimi wszystkimi za pomocą jednej aplikacji
Uzyskaj wersję demonstracyjną

Automatyzacja i współpraca: AccurioPro Flux Premium

Oprócz modułów przygotowania do druku, Flux Premium zawiera wydajny serwer przepływu pracy, który pozwala użytkownikom zadania drukowania od klientów w ramach firmowej sieci oraz organizowanie zadań drukowania z zespołem operatora. Kompleksowe raporty pomogą Ci zoptymalizować Twoją drukarnię.

Pracując w zespole

Każdy operator w twoim zespole ma własne konto. Po przypisaniu zadań drukowania do operatora cały zespół ma wgląd w to, kto pracuje nad danym zadaniem. Trzech operatorów może pracować jednocześnie na różnych komputerach PC. Jeśli Twój zespół jest większy, możesz zakupić dodatkowe licencji Flux Multi Seat.

Praca z dowolnego miejsca

To Ty decydujesz, czy chcesz edytować zadania drukowania w zainstalowanym Flux Workstation lokalnie, czy raczej w przeglądarce komputera PC, Mac lub urządzenia przenośnego. Ponadto można uzyskać dostęp do zadań przypisanych do tego urządzenia bezpośrednio z drukarki za pomocą Flux Panel. Masz pełną elastyczność i możesz pracować z każdego miejsca.

Przesyłanie zadań drukowania przez klientów

Użytkownicy mogą wysyłać pliki do druku bezpośrednio z aplikacji źródłowej za pomocą intranetu, korzystając z dedykowanego klienta; nie muszą konwertować swojej pracy do formatu PDF. Pliki do drukowania są automatycznie nanoszone i są gotowe do drukowania.

Informacje dla użytkowników o statusie zadania

Możesz łatwo kontaktować się z użytkownikami. Poinformuj ich o statusie zadania drukowania, wysyłając im automatycznie aktualizacje pocztą elektroniczną po zakończeniu etapu zadania. Predefiniowane kroki dla zadań są w pełni konfigurowalne i tym samym dostosowywane do indywidualnych procesów.

Dodaj reguły dotyczące zadań

Automatyczne przydzielanie zadań operatorowi przy pomocy wcześniej zdefiniowanych reguł. Reguły mogą być tworzone dla produktów lub - w przypadku korzystania z modułu web-to-print w AccurioPro Flux Ultimate – dla grup użytkowników.

Analiza danych

Wykorzystaj wszystkie zapisane dane i stwórz własne raporty graficzne za pomocą dołączonego asystenta. Asystent pozwala łatwo i sprawnie tworzyć oraz edytować raporty. Masz do wyboru różne typy wykresów.

Konfigurowalne uprawnienia użytkownika

Tworzenie własnych ról użytkowników, którym przypisuje się indywidualne uprawnienia. Na przykład, z uprawnieniami do edycji dokumentów do drukowania, usuwania zadań drukowania, zmiany konfiguracji lub zarządzania użytkownikami. Możesz dowolnie zarządzać uprawnieniami zgodnie z Twoimi wymaganiami.

Obsługa natywnych strumieni danych

Importuj natywne strumienie danych bezpośrednio w naszej aplikacji za pomocą folderu podręcznego. Strumienie danych są przechowywane na stałe i w razie potrzeby mogą być drukowane wiele razy. Obsługiwane są następujące formaty: PCL, PS i PDF.

Korzyści

 • Udostępniaj informacje o każdym zadaniu drukowania w swoim zespole
 • Skuteczna organizacja zadań
 • Odbieranie gotowych do druku dokumentów od użytkowników
 • Sprawna i prosta komunikacja z użytkownikami
 • Lepsze zobrazowanie wolumenu druku
 • Elastyczne przetwarzanie zadań drukowania – w aplikacji lokalnej, w przeglądarce, na urządzeniu przenośnym lub bezpośrednio na drukarce
Uzyskaj wersję demonstracyjną

Web-to-Print: AccurioPro Flux Ultimate

AccurioPro Flux dodatkowo zawiera łatwy w obsłudze sklep internetowy. Zaoferuj swoim użytkownikom możliwość wygodnego składania zamówień online przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Sklep jest zoptymalizowany pod kątem drukarni komercyjnych oferujących swoje usługi klientom biznesowym (B2B) oraz drukarni w instytucjach publicznych, uniwersytetach i korporacjach.

Podstawowe sprawdzanie plików i podgląd

Wszystkie dokumenty przesłane przez użytkowników są automatycznie sprawdzane pod kątem brakujących czcionek, obrazów o zbyt niskiej rozdzielczości i przezroczystości. Określ, czy chcesz przyjąć lub odrzucić zamówienia, które zawierają wykryte problemy. Po załadowaniu plików do druku, użytkownicy mogą sprawdzić je w podglądzie.

Wycena i płatność online

Masz pełną swobodę w ustalaniu cen. Możesz zastosować rabaty ilościowe i ustalić globalną i/lub związaną z produktem stawkę VAT. Aby dokonać wewnętrznej alokacji kosztów możesz zdefiniować odpowiednie pole konta. Dla klientów zewnętrznych możesz zaoferować płatność online za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Ingenico.

Indywidualne oferty dla grupy użytkowników

Indywidualne oferty dla grupy użytkowników. Dla każdej grupy użytkowników możesz zaoferować indywidualny wybór produktów, cen, rodzajów dostawy i katalogów. Wybierz przepływ zleceń i w razie potrzeby dodaj przepływ zatwierdzania.

Prosta integracja IT

Łatwa integracja sklepu internetowego z istniejącym środowiskiem IT. Podłącz serwer Active Directory ze sklepem internetowym za pomocą LDAP, aby wykorzystać istniejące bazy danych użytkowników. Użyj funkcji pojedynczego logowania, która ułatwia uwierzytelnianie.

Ustaw wygląd

Dostosuj wygląd do potrzeb klientów. Wybierz jeden z ośmiu motywów i dostosuj je. Dodaj swoje logo i wybierz nazwę dla sklepu. Ponadto można dostosować stronę logowania i panel użytkownika.

Drukowanie spersonalizowane

Zaoferuj swoim klientom spersonalizowane produkty drukarskie, takie jak wizytówki. Możesz dodać edytowalne pola tekstowe i miejsce na umieszczenie logo lub obrazów.

Śledzenie statusu online

Użytkownicy mogą sprawdzić status swojego zadania online w dowolnym momencie w sklepie internetowym. Możesz powiadomić ich o zmianach statusu za pomocą automatycznych wiadomości e-mail.

Zatwierdzanie przepływu pracy

Skonfiguruj prosty dokumentów, który umożliwia wewnętrzne zatwierdzanie zleceń przed wysłaniem ich do drukarni.

Korzyści

 • Wygodne zamawianie dla użytkowników 24/7
 • Proste ponowne zamawianie już zakończonych zadań drukowania z archiwum
 • Proste zamawianie gotowych do druku dokumentów z katalogu
 • Indywidualne oferty dla grup użytkowników
 • Łatwa integracja z Active Directory
 • Łatwe uwierzytelnianie poprzez pojedyncze logowanie (SSO)
Uzyskaj wersję demonstracyjną

Dostępny w 25 językach

Potrzebujesz więcej funkcji? Dodaj więcej opcji!

Ulepsz wybrany produkt o dodatkowe opcje. Dostępnych jest szereg opcji dla każdego produktu.

AccurioPro Flux EssentialAccurioPro Flux PremiumAccurioPro Flux Ultimate

Flux Raster Editor (Edytor grafiki rastrowej)

Możesz edytować dokumenty za pomocą zaawansowanego edytora grafiki rastrowej. Umożliwia on wykonanie typowych operacji edycji obrazu (np. usuwanie plam, usuwanie przesunięć, uwypklanie) na jednej lub wielu stronach.

xxx

Flux Multi Seat

Kup licencje Flux Multi Seat, aby móc pracować z więcej niż trzema operatorami jednocześnie (łącznie maks. 15 użytkowników).

xxx

Flux Accounting Connector

Skonfiguruj razem z rozwiązaniami dla księgowości, np. SafeQ, Pcounter lub PaperCut.

xx

Flux Preflight Pro

Użyj pdfToolbox od callas, aby wykryć i naprawić problemy z PDF i uniknąć błędów podczas produkcji. Nie wymaga zewnętrznej aplikacji.

xx

Flux PitStop Connector

Podłączyć zewnętrzną aplikację do sprawdzania poprawności plików do druku PitStop Server (Enfocus).

xx

Flux XML Connector

Zintegruj aplikacje innych firm, takie jak zewnętrzne rozwiązania web-to-print.I

xx

Flux Multi Shop

Załóż wiele sklepów i dostosuj ich witryny. Zaoferuj indywidualne produkty, ceny i katalogi.

x

Flux Document Converter

Obsługuje do 300 formatów plików w module web-to-print.

x

Bezpieczna inwestycja

Nieustannie udoskonalamy nasze oprogramowanie. Uzyskasz dostęp do przyszłych funkcji dzięki programowi Software Maintenance Plan (SMP), który jest dostępny dla każdego produktu i opcji oddzielnie.

Obejmuje on bezpłatne aktualizacje, ulepszenia i tzw. wersje serwisowe (service release).

Twoje korzyści: Najnowsze oprogramowanie, możliwość długotrwałego planowania, brak niespodziewanych kosztów

Bezpłatna aktualizacja


Wszyscy klienci programu Software Maintenance Plan korzystający z poprzedniej wersji oprogramowania mogą bezpłatnie zaktualizować je do nowej wersji.

Zamów wersję demonstracyjną

Zostaw swoje dane kontaktowe, a lokalny przedstawiciel Konica Minolta skontaktuje się z Tobą w celu dostarczenia wersji demonstracyjnej.

Wersja demonstracyjna zawiera wszystkie funkcje i jest ważna przez 30 dni.

*

Demo für AccurioPro Flux

In case you need all the information about AccurioPro Flux at a glance:

Download brochure

Przykłady wykorzystania naszego oprogramowania

Dowiedz się, jak nasi klienci oszczędzają czas i pieniądze dzięki naszemu oprogramowaniu:

Logo Van Lodenstein College Fundacja SORG, zarządzająca dwiema szkołami wyższymi w 13 lokalizacjach w Holandii, wykorzystuje AccurioPro Flux w połączeniu z inteligentnie zaprojektowaną konfiguracją sprzętową, aby zwiększyć wydajność centralnego działu reprograficznego. Więcej

Logo Methodist Ladies' College Jedna z czołowych australijskich szkół dla dziewcząt zreorganizowała własną drukarnię i obecnie wykorzystuje AccurioPro Flux do przenoszenia zadań drukowania do drukarni oraz w produkcji. Więcej