AccurioPro Flux Premium & Flux Ultimate сега се предлага с повече на брой стандартни потребителиНаучете повече

Предпечат. Автоматизация.
Сътрудничество. Уеб-към-печат.

Печатайте ефективно с AccurioPro Flux. Гъвкавото решение за вашия печатен отдел.

Заявете демо версия

Изберете продукта, от който се нуждаете

Независимо дали искате да автоматизирате предпечатната си дейност, да редактирате задания за печат в екипа си или да създадете онлайн магазин за печат, ние разполагаме с подходящия продукт за Вас.

AccurioPro Flux EssentialAccurioPro Flux PremiumAccurioPro Flux Ultimate
 

Уеб заявка за печат

Flux Web

+

 

Автоматизация и сътрудничество

Flux Server

+

 

Автоматизация и сътрудничество

Flux Server

+

 

Предпечат

Flux Workstation
 
 

Предпечат

Flux Workstation
 
 

Предпечат

Flux Workstation
 

Вашата гъвкавост е важна за нас: Започнете с нашия базов продукт и преминете към другите, ако е необходимо.
Нашето решение расте с вашите нужди.

Предпечат: AccurioPro Flux Essential

AccurioPro Flux Essential предлага всичко, от което се нуждаете за ефективни процеси на предпечат. Автоматизирането на повтарящи се задачи и централизираното управление на всички производствени машини ще умножи производителността на вашия печатен отдел.

Създайте продукти в система на базата на често използвани настройки за печат

Не променяйте ръчно настройките на печат за всяка печатна заявка. Вместо това можете да запазвате комбинации от настройки за печат, включително импозиция (брошури и визитки) като продукти.

Основна проверка (Preflight check) преди пречат

Избягвайте проблеми при отпечатване в резултат на неправилни PDF файлове. По време на импортирането всички документи се проверяват автоматично за липсващи шрифтове, изображения с твърде ниска разделителна способност и прозрачност.

Горещи папки (Hot folders)

Споделете папка в мрежата си, която е свързана с печатен продукт. Резултата е, че всички документи, които потребителите ви поставят в папка, автоматично получават настройки за печат. Тоест те пристигат готови за печат!

Подготoвка за печат (Make-ready)

Има ли нужда вашият файл от допълнително редактиране? Не е нужно да превключвате към други инструменти: Пренареждане на страници и листи. Добавете страници от външни PDF файлове. Вмъкнете разделите и ги маркирайте лесно. Можете даже да използвате външна апликация, която е интегрирана в програмата.

Групиране на принтери

Оптимизирайте употребата на вашите производствени машини, като ги организирате в групи. Печатните задачи се разпределят равномерно по всички машини в групата, като се взима също в предвид скоростта им на печат. Възможно е и разделение на печата между цветни и черно-бели принтери, на база цветния статус различните страници.

Каталог за хартията

Инвестирали ли сте много време в конфигуриране на правилен каталог на хартията на вашата машина? Вече можете да прехвърлите целия каталог и да го използвате в нашия софтуер.

Управление на задачи

Всички задачи за печат са видими в главния прозорец, за да ви гарантира оптимален изглед. За специални задачи можете да създавате персонализирани изгледи, които показват само нужната ви част от списъка със задачи. Като пример можете да създадете филтър, който ви позволява да виждате задачи, които са предназначени за определено печатащо устройство.

Управление на цвета

Ние предоставяме пълна поддръжка за най-новия контролер на Konica Minolta – IC-603/604/605. Спестете време, чрез регулиране на всички настройки за управление на цветовете в приложението, без нужда от превключване към контролера. Запазете настройките за удобна бъдеща употреба.

Интегриране на устройства от други производители

Нашето софтуерно решение е оптимизирано за употреба на производствени машини от Konica Minolta. Допълнително можете да свържете устройства от други производители. Това позволява централно да управлявате всички печатни машини във вашата печатна зала.

Преимущества

 • Спестете време, чрез автоматизация на повтарящи се задачи
 • Спестете време и пари, като използвате оптимално вашите производствени печатни машини, особено в пиковите часове
 • Избегнете погрешните отпечатъци, чрез автоматичното преглеждане на печатните файлове
 • Спестете време и избягване на грешки, чрез запазване на настройките за управление на цвета за по-нататъшна употреба
 • Лесно инсталиране на компютър, без да е необходима сървърна среда
 • Интегриране на печатащи устройства от други производители и ги управлявайте през едно приложение
Заявете демо версия

Автоматизация и сътрудничество: AccurioPro Flux Premium

AccurioPro Flux Premium допълнителна версия към основния пакет включваща сървърна среда, която позволява да получавате задачи за печат от клиенти във вашата клиентска мрежа и да организирате задачите за печат във вашия екип. Също така създаването на подробни доклади ви помага да оптимизирате печатния ви отдел.

Работете като екип

Всеки оператор в екипа ви има личен профил. Чрез асоциирането на заданието за печат на конкретен оператор, заданието е видимо за целия екип, който работи по него. Три оператора могат да работят едновременно на различни персонални компютри. Ако екипът ви е по-голям, можете да закупите допълнителни лицензи за Flux Multi Seat.

Поддръжка на оригиналния поток на данни

Прехвърляйте оригиналните потоци от данни директно към приложението, използвайки гореща папка. Потоците от данни се записват трайно и могат да бъдат разпечатани няколко пъти ако е нужно. Поддържат се следните формати: PCL, PS и PDF.

Свързвайте неограничен брой клиенти

Клиентите ви са виртуални принтери на компютрите на вашите потребители. Потребителите просто изпращат файлове от техните приложения, използвайки познатия печатен интерфейс. Това автоматично преобразува файловете към PDF и те пристигат готови за печат.

Информирайте потребителите за статуса на задачите им за печат

Лесно поддържайте връзка с вашите потребители и ги информирайте за състоянието на техните задачи за печат, като им изпращате автоматични известия след като някоя стъпка от задачата е завършила. Можете да избирате от списък с предварително зададени стъпки.

Добавете правила за задачите

Автоматично назначавайте задача на оператор с помощта на предефинирани правила. Те могат да бъдат създадени за продукти в случай, че използвате web-to-print модул в AccurioPro Flux Ultimate за потребителски групи.

Създавайте отчети

Използвайте всички запазени данни и създайте собствени графични отчети с помощта на включения асистент. Той позволява да създавате и променяте лесно и гъвкаво отчети. Избирайте между различни типове графики.

Обработвайте задачите за печат на самото устройство чрез Flux Panel

Достъпвайте задачите за печат от самия панел на печатащо устройство. Можете да проверявате, преглеждате и редактирате всички задачи за печат, които са възложени на определено устройство. Започнете да печатате или препратете задачата към друго устройство. Имате абсолютна гъвкавост и можете да решавате дали предпочитате да управлявате задачи от компютър или от самия принтер.

Дефиниране на правата за всяка потребителска роля

Създайте вашата собствена потребителска роля и добавете съответни права, като например правото да редактирате конфигурацията или правото да управлявате потребители. Приложението предлага гъвкава работа.

Предимиства

 • Споделяйте информация за всяка задача за печат в екипа ви
 • Организирайте задачите си ефективно
 • Получавайте готови за печат документи от потребителите ви
 • Подобрете и опростете комуникацията с потребителите ви
 • Получете по ясна картина за обема на печата
 • Гъвкаво обработване на задачите за печат, чрез компютър или направо от принтиращото устройство
Заявете демо версия

Web-to-print: AccurioPro Flux Ultimate

AccurioPro Flux включва допълнително лесен за използване онлайн интернет магазин за печат. Предложете удобни 24/7 онлайн поръчки на вашите потребители. Оптимизиран е за комерсиални принтери и предлага услугите им на бизнес клиенти (B2B) и собствени печатни отдели на обществени институции, университети и корпорации.

Предварителни проверки и преглед

Вскички документи, които са изпратени за печат от потребителите ви автоматично се проверяват за липсващи шрифтове и изображения с прекалено ниска резолюция. Определете дали искате да потвърдите или откажете поръчки, които съдържат открити проблеми. След като потребителите качат техните файлове за печат, могат да ги проверят в предварителен преглед.

Ценови листи

Имате пълна гъвкавост в ценообразуването. Използвайте ценови нива за количествени отстъпки и задайте глобален и/или продуктова ДДС стафка. А за вътрешно разпределяне на разходите, можете да определите ценово ниво на профила.

Потребителски групи

Персонализирайте вашите оферти според потребителска група. За всяка група може да предложите индивидуален набор от продукти, цени, опции за доставка и каталози. Изберете работен процес за поръчки и процес за одобрение ако е нужно.

LDAP & Single sign-on

Интегрирайте лесно онлайн магазина ви във вашата IT среда. Свържете сървър с активна директория с онлайн магазина, чрез LDAP за да използвате съществуващата си база данни. Използвайте опцията за еднократна регистрация Single sign-on за да предложите удобна удостоверяване.

Настройте визуализацията и усещането

Накарайте клиентите ви да се чувстват у дома си. Избирайте между осем теми и ги персонализирайте по свое желание. Добавете собствено лого и изберете ваше собствено име на магазина. Допълнително може да персонализирате страницата за вход и потребителското таблото за управление.

Персонализирано печатане

Предложете персонализирани печатни продукти на клиентите си, като например визитки. Можете да предоставите полета за редакция и да позволите качването на лога и изображения.

Предимства

 • Удобни 24/7 поръчки за вашите потребители
 • Лесно пренареждане на вече завършени задания за печат от архива
 • Лесна поръчка на готови за печат продукти от каталога
 • Индивидуални оферти за всяка потребителска група
 • Лесна интеграция на съществуващи активни директории (Active Directories)
 • Удобна удостоверяване, чрез еднократна регистрация (Single sign-on)
Заявете демо версия

Достъпно на 23 езика

Нуждаете ли се от още функции? Добавете още опции!

Добавете към избрания продукт допълнителни опции. Съществуват няколко опции към всеки продукт, който са на разположение.

AccurioPro Flux EssentialAccurioPro Flux PremiumAccurioPro Flux Ultimate

Flux Raster Editor

Редактирайте потока от документи с мощен растерен графичен редактор.

xxx

Flux Multi Seat

Купете лицензи за Flux Multi Seat за едновременна работа на повече от трима оператора.

xxx

Flux Accounting Connector

Свържете се със счетоводните решения като SafeQ, Pcounter или PaperCut.

xx

Flux Preflight Pro

Използвайте напълно интегрирания софтуер callas pdfToolbox за откриване на проблеми в PDF файловете и поправката им за избягване на грешки при печат. Не е необходимо външно приложение.

xx

Flux PitStop Connector

Свържете външното приложение PitStop Server (Enfocus) за автоматична корекция на PDF файловете.

xx

Flux XML Connector

Интегрирайте външни приложения за печат като web-to-print решения.

xx

Flux CCS Connector

Интегрирайте функциите за управление на цветовете на AccurioPro Colour Care Server (CCS).

xx

Flux Multi Shop

Настройте няколко интернет магазина и персонализирате техния изглед. Предлагат се индивидуални продукти, цени и каталози.

x

Flux Document Converter

Приемайте до 300 файлови формати в модула web-to-print.

x

Сигурна инвестиция

Продължаваме да подобряваме нашия софтуер. Можете да се възползвате от бъдещите функции с нашия план за поддръжка Software Maintenance Plan (SMP), който е наличен за всеки продукт и опция поотделно.

Той включва безплатни актуализации, ъпгрейди и сервизни версии.

Вашите предимства: винаги последната актуална версия, надеждност и без неочаквани инвестиции

Безплатно надграждане


Всички клиенти с валиден план за поддръжка SMP, използващи предишна версия на софтуера, могат безплатно да преминат към новата версия!

Заявете вашата демо версия

Оставете вашите контакти и локалния партньор на Konica Minolta ще се свърже с вас, за да ви предостави демо версия. Демо версията съдържа пълната функционалност на продукта и е валидна 30 дни.
*

Demo für AccurioPro Flux

Нашият софтуер в практическа употреба

Научете как нашите клиенти пестят време и пари с нашите софтуерни решения:

лого Methodist Ladies' College Как Methodist Ladies' College (Melbourne) оптимизира работния поток от печат с помощта на нашите софтуерни решения … Още

лого университета в Мишколк Как университета в Мишколк модернизира работния процес на печат с Printgroove JT Suite* …Още

*Този клиент използва предишна версия на AccurioPro Flux, означени със старото име "Printgroove JT Suite".